Grundutbildning i fjärr- och distansundervisning

Kommunerna i Västerbotten har i tre konstellationer beviljats statsbidrag för utveckling av Lärcentra i kommunerna. Bärande tankar i samtliga ansökningar är fjärrundervisning, distansbaserat lärande och användandet av distansöverbryggande teknik. Under hösten kommer det att ske grundutbildningar på olika platser i länet för att personal på Lärcentra. Läs nyheten om satsningen här


Lycksele 17/9
Grundutbildning i fjärrundervisning och distansbaserat lärande – Lycksele 17_9

Gruppdiskussionsunderlag:

Padlet för gruppdiskussion i Lycksele

Petter Lundberg
Intro_VuxLärC 2019 (1)

Umeå universitet Pedagogiska institutionen
Fjärrundervisning – en central del i skolans digitalisering

Förslag: Digitala resurser och verktyg (2)


Skellefteå 18/9
Grundutbildning i fjärrundervisning och distansbaserat lärande – Skellefteå 18_9

Gruppdiskussionsunderlag:
Padlet för gruppdiskussion i Skellefteå

Petter Lundberg
Intro_VuxLärC 2019 (1)

Umeå universitet Pedagogiska institutionen
Fjärrundervisning – en central del i skolans digitalisering

Förslag: Digitala resurser och verktyg (2)


Umeå 1/10
Grundutbildning i fjärrundervisning och distansbaserat lärande – Umeå, kranskommunerna 1_10


Umeå 2/10
Grundutbildning i fjärrundervisning och distansbaserat lärande – Umeå 2_10