Grundutbildning i fjärr- och distansundervisning

Kommunerna i Västerbotten har i tre konstellationer beviljats statsbidrag för utveckling av Lärcentra i kommunerna. Bärande tankar i samtliga ansökningar är fjärrundervisning, distansbaserat lärande och användandet av distansöverbryggande teknik. Under hösten kommer det att ske grundutbildningar på olika platser i länet för att personal på Lärcentra. Läs nyheten om satsningen härUmeå 2/10
Grundutbildning i fjärrundervisning och distansbaserat lärande – Umeå 2_10

Padlet

Petter Lundberg
Intro_VuxLärC 2019 (1)

Umeå universitet Pedagogiska institutionen
Fjärrundervisning – en central del i skolans digitalisering

Magnus Rönnholm, Lärare, IT-pedagog, Storuman
Fjärr berikar när!

Anna Lundquist: Förstelärare i fjärrundervisning, Lycksele kommun
Fjärrundervisning LSE-SKEÅ (1)

Beate Bosak: fjärrlärare i modersmål, Umeå kommun
Fjärrundervisning i ämnet modersmål praktiska exempel

Förslag: Digitala resurser och verktyg (2)


Umeå 1/10
Grundutbildning i fjärrundervisning och distansbaserat lärande – Umeå, kranskommunerna 1_10

Gruppdiskussionsunderlag:
Padlet

Petter Lundberg
Intro_VuxLärC 2019 (1)

Umeå universitet Pedagogiska institutionen
Fjärrundervisning – en central del i skolans digitalisering

Magnus Rönnholm, Lärare, IT-pedagog, Storuman
Fjärr berikar när!

Anna Lundquist: Förstelärare i fjärrundervisning, Lycksele
Fjärrundervisning LSE-SKEÅ (1)

Förslag: Digitala resurser och verktyg (2)Lycksele 17/9
Grundutbildning i fjärrundervisning och distansbaserat lärande – Lycksele 17_9

Gruppdiskussionsunderlag:

Padlet för gruppdiskussion i Lycksele

Petter Lundberg
Intro_VuxLärC 2019 (1)

Umeå universitet Pedagogiska institutionen
Fjärrundervisning – en central del i skolans digitalisering

Magnus Rönnholm, Lärare, IT-pedagog, Storuman
Fjärr berikar när!

Anna Lundquist: Förstelärare i fjärrundervisning, Lycksele
Fjärrundervisning LSE-SKEÅ (1)

Förslag: Digitala resurser och verktyg (2)


Skellefteå 18/9
Grundutbildning i fjärrundervisning och distansbaserat lärande – Skellefteå 18_9

Gruppdiskussionsunderlag:
Padlet för gruppdiskussion i Skellefteå

Petter Lundberg
Intro_VuxLärC 2019 (1)

Umeå universitet Pedagogiska institutionen
Fjärrundervisning – en central del i skolans digitalisering

Magnus Rönnholm, Lärare, IT-pedagog, Storuman
Fjärr berikar när!

Skellefteås fjärrundervisning, teknik och arbetssätt

Anna Lundquist: Förstelärare i fjärrundervisning, Lycksele
Fjärrundervisning LSE-SKEÅ (1)

Förslag: Digitala resurser och verktyg (2)