Ökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning

17 juni, mitt under pågående pandemi, klubbade riksdagen äntligen propositionen Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad. Det här är ett historiskt beslut som kommer att leda till en förändrad eller åtminstone vidgad syn på hur vi ser på utbildning och undervisning. Elevers rätt till utbildning av legitimerad lärare oavsett bostadsort, skolor i glesbygd med sviktande elevunderlag behöver inte innebära nedläggning, nya dörrar öppnas upp för arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro eller elever med funktionsvariation, ja listan kan göras lång på nya möjligheter.

Lärarbristen är en stor utmaning , men jag har en känsla av att möjligheten till fjärr- och distansundervisning även kan leda till att vi lyckas attrahera nya och fler sökanden till våra lärarutbildningar. Kan vi locka tillbaka avhoppade duktiga lärare genom att erbjuda flexibla och spännande lärartjänster? Kan vi behålla och locka tillbaka duktiga pedagoger som pga rörelsehinder varit tvungna att sluta nu när den digitala tekniken eliminerar långa korridorer, trappor och andra hinder?

Nu är det tid för ansvariga i Skolsverige att sätta sig vid ritbordet och skissa på planer för en lyckad implementering.
-Organisation
-Stödfunktioner med tydliga ansvarsområden
-Utbildning av pedagoger, elever och handledare
-Design av undervisning
-Tekniska förutsättningar
Osv.

Vi har inte råd att slarva bort det här!

Peter Hjelm
IT-pedagog
Mediacenter, Region Västerbotten


Viktigt seminarium om Fjärrundervisning i samband med Västerbotten på Grand Hôtel

Region10, i samarbete med Region Västerbotten och MediaCenter, arrangerade för andra året seminarium om Fjärrundervisning i samband med Västerbotten på Grand Hôtel. Seminariets syfte var att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet i några av landets minsta och glesast befolkade kommuner.
Läs mer här

 

 

Om fjärrundervisning i Stefans Pålssons och Carl Heath tjänst, Spaningen

Under vecka 49 lyfter Stefan Pålsson och Carl Heath fjärrundervisning i sin tjänst, Spaningen.

Flera intressenter tittar närmare på hur undervisning över nätet kan utvecklas och användas. Det oberoende forskningsinstitutet Ifous genomförde 2016-17 forsknings- och utvecklingsprojektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever tillsammans med RISE och Umeå universitet. Syftet var att ta reda på hur fjärrundervisning kan öka likvärdigheten och utveckla undervisningens kvalitet för alla elever, oavsett var i landet som skolan finns.

Nu ligger man i startgroparna för ett treårigt projekt som ska omfatta både distans- och fjärrundervisning, och som vänder sig till grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Förberedelserna pågår året ut och i januari planeras ett uppstartsmöte.Lapplands Gymnasiet

 

iDAG är en satsning av Lapplands gymnasium, Luleå tekniska högskola och Norrbottens kommuner som precis gått i mål. Under tre år har man, med delfinansiering från Vinnova, byggt och drivit en innovativ testmiljö, där man provat nya sätt att bedriva fjärrundervisning. En viktig tanke har varit att skapa arbetssätt som möjliggör sömlösa övergångar mellan fjärrundervisning och undervisning i klassrumsmiljö.

Region Västerbotten och MediaCenter satsar också att utveckla fjärrundervisningen och att få igång det regionala och lokala samarbetet. Umeå universitet, Umeå kommun samt Skellefteå kommun hör till dem som deltar. Bland annat arrangeras kurser och konferenser i ämnet. I nuläget befinner sig 14 kommuner i en planerings- eller uppstartsfas med fjärrundervisning.

Läs hela veckobrevet här.

Spaningen är en tjänst från RISE som gör det enklare att följa med i och att förstå vad den pågående teknik- och samhällsutvecklingen innebär för utbildning och lärande. Tjänsten är en del av RISE partnerskap för tillämpad forskning och utveckling inom digitalisering och lärande. Partnerskapet består av såväl offentliga som fristående skolhuvudmän – Falköping, Kungsbacka, Lidingö, Skellefteå och Västervik samt NTI-gymnasierna och Rytmus.

Varje vecka publiceras en kombinerad blogg och podd av Stefan Pålsson och Carl Heath, som ger en lättillgänglig överblick av det viktigaste som är på gång i Sverige och utomlands.

 

Team fjärr i Umeå halverar antalet fysiska träffar

Team Fjärr träffas för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte en torsdag förmiddag i månaden.  De har infört resfria möten där de istället träffas i virtuella mötesrum och  målsättningen är att hälften av årets träffar ska genomföras på detta vis.

noun_User Headphones_818004Redan efter två tillfällen ser de många vinster och fördelar med den här typen av möten, säger Peter Hjelm, Verksamhetsutvecklare KCF, Umeå Kommun.

Läs hela blogginlägget:

Team fjärr i Umeå halverar antalet fysiska träffar