Webbverktyg

Tankekarta

Fjärrundervinsing ska vara interaktiv dvs eleven ska jobba aktivt och hur gör man det? Här finns en instruktionsfilm om popplet.com och hur man kan använda det verktyget i fjärrundervisning för att jobba med tankekartor. Allt för att få till interaktionen som krävs för att undervisningen ska bli utvecklande. Fler filmer kommer inom kort.

 

Länklista

Här kan du hitta en länklistan  på användbara webbverktyg som skapades under ett kurstillfälle i november 2017 i Umeå och för den som vill läsa och själv testa, varsågod klicka här.

Ordlek

För att träna nya ord kan man behöva aktivera hela kroppen.
Istället för att bara härma ord eller skriva ord så lägger man till en rörelse till varje nytt ord. Till exempel ordet hoppa, visa med en rörelse samtidigt som man säger ordet på det språk som man ska träna på. I bilden syns några exempel på svenska och franska ord. Lämpligt att öva fyra ord i taget, som en ramsa, med en rörelse till varje ord. Bilderna är hämtade från bildstod.se. 

.

 

Frågeställningsövningar

Beate Bosak, modersmålslärare i Umeå, berättar här i filmen om hur hon jobbar med frågeställningsövningar med eleverna i fjärrundervisningen.

Denna övning handlar om att träna ord och begrepp. Eleven får se en bild, i detta fall ett hus i genomskärning. Läraren ställer en fråga som eleven ska gissa svaret på: ”Jag ser någonting som inte du ser, och det är blått.”
Eleven gissar utifrån bilden på vad som finns i huset. På det sättet får eleven träna på ord och begrepp utifrån var man bor.