O365-Teams

Teams är ett verktyg för samarbete och kommunikation. I Teams kan du enkelt hålla reda på kommunikation, filer, anteckningar, planering och allt annat digitalt innehåll som du eller gruppen behöver.
I ett Team har man flera olika kanaler som alla i teamet kan se. I varje kanal kan man lägga upp filer eller appar som man behöver för att smidigt kunna samarbeta.

Bjuda in till ett möte i Teams

För att bjuda in till ett onlinemöte i Teams finns det flera sätt. I ett kort filmklipp visas hur man använder kalendern i teams för att schemalägga mötet och bjuda in deltagare.

Inne i själva mötet finns det flera funktioner som ger möjligheter till ett bra samarbete.
Här beskrivs några funktioner

Microsoft Support

På Microsoft Support finns ett hjälpcenter för Teams. Där hittar du även denna snabbstartsguide .

För mer information om kommunikation inom Teams, läs denna sida.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial