Fjärrundervisning i Västerbottens inland

I Västerbottens inland verkar några av Sveriges mest innovativa lärare. Ta del av Niklas Funk och hans arbete som lärare i moderna språk. Tack vare Niklas och hans fjärrundervisande kollegor kan elever i Västerbottens inland och Region 10 läsa spanska, tyska och franska på grundskolan. Macsupport Education har intervjuat Niklas om fjärrundervisning.

Läs mer om detta i artikeln här

Symposium

Mediacenter deltog på ett symposium lunch till lunch om fjärrundervisning och hybridundervisning på Umeå universitet. Stort tack till pedagogiska institutionen för ett fantastiskt program och väl anordnade dagar.

Förutom intressanta samtal tillsammans med representanter från Södra Lapplands gymnasieförbund, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun fick vi besöka Humlab och Learning lab

Tack vare vårt gemensamma arbete i ULF-projektet har vår samverkan levt vidare.

Att skapa långsiktiga och personoberoende samverkansprocesser – så går det till!

Den nationella försöksverksamheten kring praktiknära skolforskning har pågått mellan 2017–2021. Sedan försöksverksamhetens start 2017 har skolhuvudmännen i Region 10 genom Mediacenter på Region Västerbotten och Pedagogiska institutionen på Umeå Universitet samverkat och skapat goda förutsättningar för ett långsiktigt, hållbart och utvecklande samarbete.

26 oktober arrangerade Umeå universitet ett lunchseminarium där vi tillsammans fick möjligheten att presentera vårt arbete.

Medverkande;
Peter Hjelm, Strateg näringsliv och utbildning. IT-pedagog Mediacenter. Regional utveckling, Region Västerbotten
Linda Rudolfsson, Strateg näringsliv och utbildning. IT-pedagog Mediacenter. Regional utveckling, Region Västerbotten
Jörgen From, docent, Pedagogiska institutionen
Fanny Pettersson, docent, Pedagogiska institutionen

Om ULF
Inom det nationella regeringsuppdraget ULF (Ubildning, Lärande, Forskning) verkar Umeå universitet tillsammans med skolhuvudmän för att långsiktigt stärka forskningssamverkan mellan förskola/skola och universitet.
Läs mer, forskningsprojektet om fjärrundervisning

Resurssida för fjärr och distansundervisning

Ifous har släppt en resurssida som är framtagna av deltagare i Ifous FoU-program: Digitala lärmiljöer. Likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning 2019-2022. På sidan hittar du videoföreläsningar, artiklar och texter från såväl praktiker som forskare. Region Gotland, Linköpings kommun, Pajala kommun, Storumans kommun, Torsås kommun, Värmdö kommun, Ålands landskapsregering och Region Östergötland deltog i FoU-programmet. Sidan är indelad efter fyra större teman:

Relationsskapande, Lärmiljö, Bedömning, Organisation

Länk till sidan finns här

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial