Framtidens fjärrundervisning

Vi som arrangerade seminariet Framtidens fjärrundervisning vill sända ett stort tack till alla er som bidragit med presentationer, kunskap och kloka inspel. Tack även till dig som valde att lyssna och ta del av denna fullspäckade och intressanta förmiddag och dela den med oss.
Med ett deltagande på över 300 personer är detta vårt hittills största arrangemang!

Här samlar och delar vi föreläsarnas presentationer. Vi lägger ut presentationerna så snabbt vi fått klartecken.

Utbildningsminister Anna Ekström inledningsgstalar på seminariet.
Region 10:s lärare i moderna språk, Niclas, Hugo, Anna och Malin, delar med sig av sina erfarenheter av fjärrundervisning.

Framtidens fjärrundervisning

Seminarium om fjärrundervisning i Västerbotten och norra Norrland
Onsdag den 27 januari klockan 09.00-12.45


Möjlighet att logga in från kl. 8.45, seminariet startar kl. 09.00.
Länk till seminariet: https://us02web.zoom.us/j/87502961728 

Eftersnack kl. 12.25-12.45 – Seminariet fortsätter i fyra spår
Nytt för vårt årligen återkommande seminarium är chansen till eftersnack med möjlighet till fördjupning och fler frågeställningar.

Välj utifrån intresseområde
Politik, glesbygd och fjärrundervisning
https://us02web.zoom.us/j/88311127729 
Samtalsledare: Tobias Thomson, Petter Lundberg
Teknik för lärande: 
https://us02web.zoom.us/j/86757590184
Samtalsledare: Magnus Rönnholm, Jonas Wiandt
Lärare till lärare, pedagogiska frågor: 
https://us02web.zoom.us/j/81556433977
Samtalsledare: Anna Lundqvist, Malin Sahlström, Jennie Dahl, Niklas Funk, Hugo Pedrosa Latorre
Hur förbereder man sin skola eller sin huvudman för fjärrundervisning: 
https://us02web.zoom.us/j/84266094488 
Samtalsledare: Linda Rudolfsson, Peter Hjelm

Framtidens fjärrundervisning

Seminarium om fjärrundervisning i Västerbotten och norra Norrland
Onsdag den 27 januari 2021, klockan 9.00-12.45

För fjärde året i rad och för andra året digitalt bjuder vi från Västerbotten och Norrbotten in till detta seminarium om fjärrundervisning. I våras när gymnasieskolor, vuxenutbildning, högre utbildning med flera stängde sina lokaler blev hem-, distans-, och fjärrundervisning det nya normala. Samtidigt som pandemin visat att fjärr- och distansbaserade lösningar är möjliga har det också blottlagt vilken skillnad det är på kvalitativ fjärrundervisning och att bara distribuera traditionell undervisning via skärm.

Syftet med seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet och fjärrundervisning som en utveckling av undervisningen och skolan, inte bara en anpassning till omständigheter. Vi vill också lyfta fram hur vi i Västerbotten och Norrbotten, och i några av landets minsta och glesast befolkade kommuner, leder utvecklingen av fjärrundervisning och bidrar till likvärdiga förutsättningar för utbildning i hela landet.

Målgrupp, lärare, skolledare, utvecklingsledare, politiker, myndighetsrepresentanter med flera som är intresserade av fjärrundervisning och fjärr- och distansbaserat lärande.

Ökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning

17 juni, mitt under pågående pandemi, klubbade riksdagen äntligen propositionen Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad. Det här är ett historiskt beslut som kommer att leda till en förändrad eller åtminstone vidgad syn på hur vi ser på utbildning och undervisning. Elevers rätt till utbildning av legitimerad lärare oavsett bostadsort, skolor i glesbygd med sviktande elevunderlag behöver inte innebära nedläggning, nya dörrar öppnas upp för arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro eller elever med funktionsvariation, ja listan kan göras lång på nya möjligheter.

Lärarbristen är en stor utmaning , men jag har en känsla av att möjligheten till fjärr- och distansundervisning även kan leda till att vi lyckas attrahera nya och fler sökanden till våra lärarutbildningar. Kan vi locka tillbaka avhoppade duktiga lärare genom att erbjuda flexibla och spännande lärartjänster? Kan vi behålla och locka tillbaka duktiga pedagoger som pga rörelsehinder varit tvungna att sluta nu när den digitala tekniken eliminerar långa korridorer, trappor och andra hinder?

Nu är det tid för ansvariga i Skolsverige att sätta sig vid ritbordet och skissa på planer för en lyckad implementering.
-Organisation
-Stödfunktioner med tydliga ansvarsområden
-Utbildning av pedagoger, elever och handledare
-Design av undervisning
-Tekniska förutsättningar
Osv.

Vi har inte råd att slarva bort det här!

Peter Hjelm
IT-pedagog
Mediacenter, Region Västerbotten


Mediacenter satsar vidare på utbildning

Mediacenter satsar på utbildning i fjärr- och distansbaserad undervisning för skolpersonal i Västerbotten. Under vecka 13 genomför vi sammanlagt 12 webbutbildningar (grundutbildning) i de specifika kommunikationsplattformarna som används i länets skolverksamheter.

Som ett led i vår fortsatta satsning erbjuder vi, under våren, skräddarsydd utbildning utifrån behov och förutsättningar på din skola.

Mer information

Hälsningar från IT-pedagogerna Linda Rudolfsson och Peter Hjelm