Ökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning

17 juni, mitt under pågående pandemi, klubbade riksdagen äntligen propositionen Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad. Det här är ett historiskt beslut som kommer att leda till en förändrad eller åtminstone vidgad syn på hur vi ser på utbildning och undervisning. Elevers rätt till utbildning av legitimerad lärare oavsett bostadsort, skolor i glesbygd med sviktande elevunderlag behöver inte innebära nedläggning, nya dörrar öppnas upp för arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro eller elever med funktionsvariation, ja listan kan göras lång på nya möjligheter.

Lärarbristen är en stor utmaning , men jag har en känsla av att möjligheten till fjärr- och distansundervisning även kan leda till att vi lyckas attrahera nya och fler sökanden till våra lärarutbildningar. Kan vi locka tillbaka avhoppade duktiga lärare genom att erbjuda flexibla och spännande lärartjänster? Kan vi behålla och locka tillbaka duktiga pedagoger som pga rörelsehinder varit tvungna att sluta nu när den digitala tekniken eliminerar långa korridorer, trappor och andra hinder?

Nu är det tid för ansvariga i Skolsverige att sätta sig vid ritbordet och skissa på planer för en lyckad implementering.
-Organisation
-Stödfunktioner med tydliga ansvarsområden
-Utbildning av pedagoger, elever och handledare
-Design av undervisning
-Tekniska förutsättningar
Osv.

Vi har inte råd att slarva bort det här!

Peter Hjelm
IT-pedagog
Mediacenter, Region Västerbotten


Mediacenter satsar vidare på utbildning

Mediacenter satsar på utbildning i fjärr- och distansbaserad undervisning för skolpersonal i Västerbotten. Under vecka 13 genomför vi sammanlagt 12 webbutbildningar (grundutbildning) i de specifika kommunikationsplattformarna som används i länets skolverksamheter.

Som ett led i vår fortsatta satsning erbjuder vi, under våren, skräddarsydd utbildning utifrån behov och förutsättningar på din skola.

Mer information

Hälsningar från IT-pedagogerna Linda Rudolfsson och Peter Hjelm

Fjärr- och distansbaserad undervisning

På Mediacenter har vi under många år systematiskt arbetat med att utveckla fjärr- och distansbaserad undervisning i Västerbotten. Vi samverkar även nationellt med andra aktörer i landet. I vår verksamhet ansvarar vi bland annat för att utbilda pedagogerna i Region Västerbottens samtliga 15 kommuner i fjärr- och distansbaserad undervisning.

Med anledning av den situation som råder på grund av Covid-19 har riksdagen och utbildningsdepartementet en ny förordning som ska tillämpas vid spridning av viss smitta 2020:15. Kort innebär detta att som huvudman i de olika skolformerna har rätt att bedriva både fjärr- och distansbaserad undervisning, läs mer i länk nedan.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020115-om-utbildning-i-vissa_sfs-2020-115

På vår webbplats delar vi med oss av våra erfarenheter och lärdomar från vår egen praktik. Ni hittar även information, dokumentation från våra utbildningar, pedagogiska tips, filmer, länkar m.m.

Tips! Jonas Wiandt, erfaren fjärrläraren från Lapplands Gymnasium, Jokkmokk har skapat en snabbguide för fjärrundervisning, här nedan kan du ladda ner den guiden.

Vi på Mediacenter, Region Västerbotten finns till för er. Hör gärna av er till oss med era frågor, funderingar och rådgivning.

Petter Lundberg
Utbildningsstrateg Region Västerbotten och Chef MediaCenter & Infomix, Region Västerbotten
petter.lundberg@regionvasterbotten.se

Peter Hjelm
It-pedagog, Mediacenter
peter.hjelm@regionvasterbotten.se

Linda Rudolfsson
It-pedagog, projektledare R10, Mediacenter
linda.rudolfsson@regionvasterbotten.se

Elisabeth Lindström
Samordnare fjärrundervisning Skellefteå kommun
elisabeth.j.lindstrom@skelleftea.se

Magnus Rönnholm
It-pedagog, fjärrlärare, Storuman
Magnus.ronnholm@storuman.se

Seminarium – Likvärdig utbildning i glesbygd

För tredje året i rad arrangerade Region 10 i samarbete med Region Västerbotten ett seminarium om fjärrundervisning. En nyhet nu år 2020 var att vi erbjöd våra besökare att ta del av seminariet från åtta olika orter, Ronneby, Kiruna, Storuman, Lycksele, Umeå, Skellefteå, Jokkmokk och Stockholm. Över 100 besökare totalt deltog i seminariet, och totalt var över 60 kommuner/organisationer företrädda. Fokus låg på att visa på möjligheter med fjärrundervisning men också att fördjupa bilden kring fjärrundervisning i perspektiv av forskning, lagstiftning och elevers perspektiv.

Ta del av det inspelade seminariet, fjärrrepotage och presentationer på denna sida.