Besök av finska kommunförbundet

Magnus Rönnholms klassrum för fjärrlektioner kostar 15 000 euro – nu ska Finland bli bättre på distans – Inrikes – svenska.yle.fi

Vår möte med det finska kommunförbundet var både givande och lärorikt. De besökte oss på Region Västerbotten för att utforska vårt arbete med fjärrundervisningens utveckling i länet. Det var fantastiskt att dela erfarenheter och idéer. En medföljande journalist från YLE skrev en spännande och engagerande artikel om vårt samarbete, vilket bidrog till att sprida kunskapen ytterligare.

Fjärrundervisning i Västerbottens inland

I Västerbottens inland verkar några av Sveriges mest innovativa lärare. Ta del av Niklas Funk och hans arbete som lärare i moderna språk. Tack vare Niklas och hans fjärrundervisande kollegor kan elever i Västerbottens inland och Region 10 läsa spanska, tyska och franska på grundskolan. Macsupport Education har intervjuat Niklas om fjärrundervisning.

Läs mer om detta i artikeln här

Symposium

Mediacenter deltog på ett symposium lunch till lunch om fjärrundervisning och hybridundervisning på Umeå universitet. Stort tack till pedagogiska institutionen för ett fantastiskt program och väl anordnade dagar.

Förutom intressanta samtal tillsammans med representanter från Södra Lapplands gymnasieförbund, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun fick vi besöka Humlab och Learning lab

Tack vare vårt gemensamma arbete i ULF-projektet har vår samverkan levt vidare.

Att skapa långsiktiga och personoberoende samverkansprocesser – så går det till!

Den nationella försöksverksamheten kring praktiknära skolforskning har pågått mellan 2017–2021. Sedan försöksverksamhetens start 2017 har skolhuvudmännen i Region 10 genom Mediacenter på Region Västerbotten och Pedagogiska institutionen på Umeå Universitet samverkat och skapat goda förutsättningar för ett långsiktigt, hållbart och utvecklande samarbete.

26 oktober arrangerade Umeå universitet ett lunchseminarium där vi tillsammans fick möjligheten att presentera vårt arbete.

Medverkande;
Peter Hjelm, Strateg näringsliv och utbildning. IT-pedagog Mediacenter. Regional utveckling, Region Västerbotten
Linda Rudolfsson, Strateg näringsliv och utbildning. IT-pedagog Mediacenter. Regional utveckling, Region Västerbotten
Jörgen From, docent, Pedagogiska institutionen
Fanny Pettersson, docent, Pedagogiska institutionen

Om ULF
Inom det nationella regeringsuppdraget ULF (Ubildning, Lärande, Forskning) verkar Umeå universitet tillsammans med skolhuvudmän för att långsiktigt stärka forskningssamverkan mellan förskola/skola och universitet.
Läs mer, forskningsprojektet om fjärrundervisning

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial