Nationella IT-strategin innehåller också fjärrundervisning

Den Nationella IT-strategin som är beslutad av regeringen innehåller också formuleringar runt Fjärrundervisning. Det betyder att ”fjärr” är här för att stanna och att det finns ett uppdrag från beslutsfattare att vi ska arbeta med den undervisningsformen.
Mer om den Nationella It-strategin finns att läsa här på Skolverkets sida. 

 

Ordlek

För att träna nya ord kan man behöva aktivera hela kroppen.
Istället för att bara härma ord eller skriva ord så lägger man till en rörelse till varje nytt ord. Till exempel ordet hoppa, visa med en rörelse samtidigt som man säger ordet på det språk som man ska träna på. I bilden syns några exempel på svenska och franska ord. Lämpligt att öva fyra ord i taget, som en ramsa, med en rörelse till varje ord. Bilderna är hämtade från bildstod.se
och finns här Ordlek.