Fjärrundervisning – en modell med möjligheter

Undervisar du en större grupp med fjärrteknik kan du synliggöra den processen med denna fjärrmodell