Resurssida för fjärr och distansundervisning

Ifous har släppt en resurssida som är framtagna av deltagare i Ifous FoU-program: Digitala lärmiljöer. Likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning 2019-2022. På sidan hittar du videoföreläsningar, artiklar och texter från såväl praktiker som forskare. Region Gotland, Linköpings kommun, Pajala kommun, Storumans kommun, Torsås kommun, Värmdö kommun, Ålands landskapsregering och Region Östergötland deltog i FoU-programmet. Sidan är indelad efter fyra större teman:

Relationsskapande, Lärmiljö, Bedömning, Organisation

Länk till sidan finns här

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial