Studiehandledning

Studiehandledning online

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Genom att stöttas växelvis på svenska och modersmål utvecklar eleven verktyg för sitt eget lärande.
Texten här ovanför kommer från
Stockholms universitet

Ett sätt att arbeta med studiehandledning är online via fjärrundervisning.

För att bedriva studiehandledning på modersmål online, via fjärrundervisning, krävs det några enkla steg för att det ska fungera smidigt.

Första steget är att den som ska studiehandleda i förväg måste ha fått tillgång till materialet som han eller hon ska handleda i. Är det sidor i en lärobok kan ämneslärare och klasslärare scanna in sidor och maila eller dela de inskannade dokumenten med den som ska studiehandleda. Scanna kan man göra i en kopiator. Har man inte en kopiator i närheten kan man fota av sidor med en mobil eller digitalkamera. Uppgifter som eleven ska arbeta med, länkar till webbverktyg och annat som används i undervisningen lägger man också in i samma mail.

Jobbar man i Google eller Office 365 kan man dela en mapp där man lägger in lektionsmaterial. Fördelen med det arbetssättet är att då kan man som ämnes-och klasslärare lägga till och ta bort dokument allt eftersom och slipper skicka nya mail hela tiden.

Andra steget är att studiehandledaren har mailkontakt både med eleverna som ska få studiehandledning och berörda lärare och att man bestämmer en tid för handledningen. Eleven behöver ha en dator, ett headset och en egen mail för att man ska komma igång.

Tredje steget blir att genomföra handledningen och återkoppla via mail till ämnes-eller klassläraren hur det har gått och vilka moment som har gåtts igenom.

Här kan du se en film om Studiehandledning

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial