Modersmål

Några tips kring modersmålsundervisning

Skriva på olika språk
För att en elev ska kunna skriva på sitt modersmål kan man installera eller välja språket i skrivprogrammet  och enkelt byta språk  när man ska jobba  med modersmål. hur man gör beror på vilket program man jobbar i, Word eller Google docs t ex.

På tangentbordet
För att få tag i språkets symboler/bokstäver och ändra symboler på tangentbordet kan man använda sig av en bild som man skriver ut på ett klisterark för att därefter klippa ut alla bokstäver/tecken och klistra dem på det befintliga tangentbordet. Om man gör detta tillsammans med elever så blir det ett bra tillfälle att träna sitt modersmåls bokstäver.

En annan lösning är att använda tangetbord online tex https://www.lexilogos.com/keyboard/pashto.htm

Tangentbordet öppnas i webbläsaren och kan vara en lösning om man jobbar med en projektor och vill visa för en grupp, alternativt använder en smart projektor och vill ha eleverna aktiva i gruppen.

Surfplatta
Jobbar man med surfplatta går det att ändra språk i tangetbordet och växla språk när man ska skriva.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial