Webbverktyg

Tankekarta

Fjärrundervinsing ska vara interaktiv dvs eleven ska jobba aktivt och hur gör man det? Här finns en instruktionsfilm om popplet.com och hur man kan använda det verktyget i fjärrundervisning för att jobba med tankekartor. Allt för att få till interaktionen som krävs för att undervisningen ska bli utvecklande. Fler filmer kommer inom kort.

Classroomscreen är ett verktyg som visar enkla hjälpmedel på skärmen, tex tid, timer, delad whiteboard och mycket mer. Verktyget kan användas i all undervisning men i fjärrundervisning blir det en tydlig start på lektionen.

Napat Khiyapat, modersmålslärare i thai i Skellefteå, skriver så här om hur hon använder verktyget:

Jag har ett tips för att använda Classroomscreen som verktyg till både fjärr och vanlig lektion. På fjärr brukar jag börja lektionen med att dela skärmen i förväg innan eleverna kommer. Då kan de se Classroomscreen-sidan istället för mitt ansikte på hela skärmen. De brukar bli chockade när de ser mig sitta och vänta på dem.

På Classroomscreen visar jag klockan, planering och eleverna kan se hur många minuter det är kvar innan lektionen börjar (om de är online tidigt) Man kan använda samma verktyg när man börjar en vanlig lektion också.

Funktioner som jag brukar använda:

Klocka, för att visa den aktuella tiden och timer. Timer finns i två funktioner: äggklocka (timglas) och digital klocka.

De yngre eleverna kan skriva ord på en whiteboardfunktion. De får turas om att skriva innan de får skriva ner i egna arbetshäftet. Det är inte lätt att skriva med finger på den lilla pekskärmen men det blir roligt och fungerar bra för att fånga deras intresse för att skriva på modersmålet.

För att använda QR-koder  får ni skriva in länken (se bilden till höger) som ni vill att era elever ska använda i rutan ”QR-kod”. Då skapas din qr-kod till hemsidan som ni vill visa eller som elever ska använda för att göra uppgifter etc.

 

Den lilla symbolen till höger nedre högra hörnet finns det en ExitPoll-funktion där era elever kan lämna feedback på lektionen efter lektionens är slut.    Det är roligt att se vad eleverna tyckte om lektionen, eller hur?

Länklista

Här kan du hitta en länklistan  på användbara webbverktyg som skapades under ett kurstillfälle i november 2017 i Umeå och för den som vill läsa och själv testa, varsågod klicka här.

Ordlek

För att träna nya ord kan man behöva aktivera hela kroppen.
Istället för att bara härma ord eller skriva ord så lägger man till en rörelse till varje nytt ord. Till exempel ordet hoppa, visa med en rörelse samtidigt som man säger ordet på det språk som man ska träna på. I bilden syns några exempel på svenska och franska ord. Lämpligt att öva fyra ord i taget, som en ramsa, med en rörelse till varje ord. Bilderna är hämtade från bildstod.se. 

.

 

Frågeställningsövningar

Beate Bosak, modersmålslärare i Umeå, berättar här i filmen om hur hon jobbar med frågeställningsövningar med eleverna i fjärrundervisningen.

Denna övning handlar om att träna ord och begrepp. Eleven får se en bild, i detta fall ett hus i genomskärning. Läraren ställer en fråga som eleven ska gissa svaret på: ”Jag ser någonting som inte du ser, och det är blått.”
Eleven gissar utifrån bilden på vad som finns i huset. På det sättet får eleven träna på ord och begrepp utifrån var man bor.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial