Fjärrundervisning

Skolverket

Fjärrundervisningen regleras i skollagen från och med den 1 juli 2015. Nu är det är det möjligt att köpa fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål från en annan skolhuvudman på entreprenad. Med fjärrundervisning menar man interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik. Elever och läraren befinner sig i olika lokaler när undervisningen sker.

Läs mer på till Skolverkets sida om fjärrundervisning.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial