Styrdokument

Skolverket

Fjärrundervisningen regleras i skollagen från och med den 1 juli 2015. Nu är det är det möjligt att köpa fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål från en annan skolhuvudman på

entreprenad. Med fjärrundervisning menar man interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik. Elever och läraren befinner sig i olika lokaler när undervisningen sker.

Läs mer på till Skolverkets sida om fjärrundervisning.

Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 

Den Nationella digitaliseringsstrategin som är beslutad av regeringen innehåller också formuleringar runt Fjärrundervisning. Det betyder att ”fjärr” är här för att stanna och att det finns ett uppdrag från beslutsfattare att vi ska arbeta med den undervisningsformen.
Mer om den Nationella digitlaiseringsstrategin finns att läsa här

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial