Vuxenutbildning

Om Västerbottensvux

Kommunerna i Västerbotten har i regel små resurser för vuxenutbildning, såväl ekonomiskt och personellt. De flesta kommunerna har också en liten folkmängd, spridd över en stor yta, vilket gör det svårt att kunna erbjuda ett attraktivt utbud av vuxenutbildning på egen hand. De femton kommunerna tillsammans har däremot en befolkning på drygt 258 000 personer, vilket ger ett betydligt bättre underlag för att starta kurser.

När regionen samordnar sitt kursutbud kan såväl lärarresurser som ekonomiska medel användas mer rationellt. Tanken är att de specialistkunskaperoch kompetensområden som finns etablerade i de olika kommunerna ska komma hela regionen till del. Samarbetet bygger på goda fördelningsprinciper mellan anordnar kommunerna, så att vuxenutbildning finns tillgänglig i hela länet.

Länk till Västerbottensvux


Om Lapplandsvux

Lapplandsvux är ett samarbete mellan åtta inlandskommuner. Genom samarbetet kan vi erbjuda ett stort smörgåsbord med allmänna ämnen. Du läser kurserna via ditt Lärcentrum.

Samarbetet startade år 2000 mellan Storuman och Vilhelmina, men täcker idag även kommunerna Lycksele, Åsele, Dorotea, Sorsele, Malå och Norsjö. Genom samarbetet kan vi möta behovet av gymnasiala kurser, så att du så snabbt som möjligt kan bli klar med dina studier. Vi har egna lärare och vår målsättning är att ha en hög kvalitet i undervisningen.

Länk till Lapplandsvux

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial