Vår verksamhet

Hej!

Detta är nätverket för aktiva personer inom fjärrundervisning i Västerbotten. Idag är 14 kommuner igång, eller i en planerings- och uppstartsfas, med fjärrundervisning. Region Västerbotten och MediaCenter satsar inom detta område med målsättningen att både öka användandet av fjärrundervisning samt att utveckla samarbetet och utbytet mellan kommuner inom området.

Aktiviteter inom nätverket hittills har varit:

  • 160121 Konferens Lycksele
  • 161130 Konferens Lycksele
  • 161208 Studiebesök Språkskolan Uppsala
  • 170320 Studiebesök Lapplands Gymnasium, Jokkmokk
  • 170509 Nätverkskonferens Fjärrundervisning, Umeå
  • 171123-171124 Kurs i fjärrundervisning i Umeå
  • 180426-180427 Kurs i fjärrundervisning i Umeå

 

MediaCenter

Kompetenscentrum för flerspråkighet, Umeå

Modersmålsenheten, Skellefteå

Storumans gymnasium

Lyckseles moderna språk