Framtidens fjärrundervisning

Seminarium om fjärrundervisning i Västerbotten och norra Norrland
Onsdag den 27 januari klockan 09.00-12.45


Möjlighet att logga in från kl. 8.45, seminariet startar kl. 09.00.
Länk till seminariet: https://us02web.zoom.us/j/87502961728 

Eftersnack kl. 12.25-12.45 – Seminariet fortsätter i fyra spår
Nytt för vårt årligen återkommande seminarium är chansen till eftersnack med möjlighet till fördjupning och fler frågeställningar.

Välj utifrån intresseområde
Politik, glesbygd och fjärrundervisning
https://us02web.zoom.us/j/88311127729 
Samtalsledare: Tobias Thomson, Petter Lundberg
Teknik för lärande: 
https://us02web.zoom.us/j/86757590184
Samtalsledare: Magnus Rönnholm, Jonas Wiandt
Lärare till lärare, pedagogiska frågor: 
https://us02web.zoom.us/j/81556433977
Samtalsledare: Anna Lundqvist, Malin Sahlström, Jennie Dahl, Niklas Funk, Hugo Pedrosa Latorre
Hur förbereder man sin skola eller sin huvudman för fjärrundervisning: 
https://us02web.zoom.us/j/84266094488 
Samtalsledare: Linda Rudolfsson, Peter Hjelm

Studiehandledare fjärrundervisar

Ett flertal av våra modersmålslärare på KCF, Umeå kommun, hjälper elever i andra kommuner med studiehandledning på elevens starkaste språk. Amanuel använder här en dokumentkamera under en studiehandledning med en elev i ämnet matematik. Det blev ett lyft både för eleven och Amanuel!
Det finns många möjligheter med dokumentkameror i fjärrundervisningen och jag ser med spänning och upptäckarlust fram emot en utvecklande hösttermin.
Peter Hjelm
Verksamhetsutvecklare
KCF, Umeå kommun

Moderna språk och fjärrundervisning

Från och med i höst måste alla skolor erbjuda undervisning i moderna språk senast från årskurs sex. Det är alltså en ändring i lagstiftningen och i och med det ställs det nya frågor kring hur detta ska organiseras i vårt avlånga land där det inte kryllar av lärare i moderna språk som inte har något att göra på dagarna. Läs en intressant krönika om detta där även fjärrundervisning nämns. Skribent är Per-Arne Andersson och han är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/skolbloggen/artiklar/kravpasprakundervisningiarskurssexenutmaningforsmaskolor.24403.html

Elisabeth Lindström Skellefteå

Inspiration till onlineundervisning

Trettio deltagare har haft förmånen att vara på två kursdagar i Umeå. Två dagar med intressanta och lärorika workshops om fjärrundervisning och hur vi gör fjärrundervisning ännu bättre. Erfarna  fjärrlärare och en del som ännu inte kommit igång, delar erfarenheter och tankar för att få nya insikter av avd som krävs för att bli en duktig onlinelärare.

Mediacenter och Region Västerbotten stod som arrangör. Medverkade gjorde även Peter Hjelm från Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå, Umeå universitet och Pedagogiska institutionen, Thomas Holmgren, Jörgen Frohm och Fanny Pettersson, med inspel från deras arbete med distansundervisning och specifik forskning runt fjärrundervisning.
Alla deltagare fick också jobba med uppdraget att skapa en bra inledning på en onlinelektion. Några av deltagarna är på gång att starta med fjärr och andra är redan aktiva fjärrlärare.

Modersmålslärare Skellefteå

Vad behöver en fjärrlärare kunna?
Moderna språk Lycksele

Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå

Hur fångar man elevernas uppmärksamhet?
Och hur är man tydlig med vad eleverna ska göra under lektionen?
Vilket webbverktyg kan jag behöva använda för ändamålet?
Fem minuter fick deltagarna till förfogande när de skulle redovisa sitt arbete och alla jobbade intensivt med att skapa lektionsplaneringar och testa webbverktyg. Viktiga diskussioner om för och nackdelar med arbetssätt samt erfarenhetsutbyten gjorde att flera uttrycke en aha-upplevelse över nya insikter.

Flera grupper testade nya sätt för onlinearbete och andra visade hur de redan jobbar med sina elever online. Länklistan  som skapades under kursen blev lång och för den som vill läsa och själv testa, varsågod klicka här.

Är tacksam för att jag fick vara med som en av kursledarna och jag hoppas att vi får tillfällen att erbjuda fler utbildningar på samma tema. Detta är bara början.

Elisabeth Lindström, samordnare fjärrundervisning, Skellefteå kommun
elisabeth.j.lindstrom@skelleftea.se