Inspirationsdagen – Gränslöst lärande

Under inspirationsdagen närvarade ca 230 personer som arbetar på Lärcentra/Vuxenutbildningen i Västerbotten. Här nedan hitta man presentationer och föreläsningsfilmer från dagen.

Om du missat att göra utvärderingen, kan du göra den här.

Stefan Hrastinski
Presentation
Se föreläsningen här
Alastair Creelman
Presentation
Se föreläsningen här

Pass 1  
Gör din egen undervisningsfilm  
Hur du kan göra en egen skärminspelning av exempelvis en presentation för att använda i undervisningen.  
Du får prova på att göra den egen film. Vi använder gratisversioner men tittar även på någon betalversion.  Medtag gärna ett eget headset och en dator.
Magnus Rönnholm IT-pedagog Storuman
Screencast-O-Matic Tutorial

Pass 2 
Se möjligheterna med ny fjärrundervisning/fjärrmöten 
Fjärrundervisningens möjligheter kan vara både kvalitetshöjande, kostnadsbesparande och tidsbesparande på en gång. Kom och lyssna på hur vi testar olika varianter i Storumans Kommun och våra planer för framtiden, samt få med er verktyg för att utveckla er organisation redan från i morgon. Harald Kristiansen, Projektsamordnare 
Se workshopen här

Pass 3
Digital kursdesign med stöd av evidens och erfarenhet 
Vi kommer inledningsvis att kort diskutera hur digital kursdesign kan stödjas av evidens och erfarenhet. Därefter kommer deltagarna att (vidare)utveckla ett kursmoment inom en av sina kurser, med grund i evidens och erfarenhet. Inför denna workshop är det bra om du som planerar att delta har valt ett kursmoment som du vill arbeta med. Stefan Hrastinski, Professor
Presentation

Pass 4 
Fjärrundervisning i praktik – verktyg och möjligheter 
OBS! Sträcker sig över båda valbara passen 1–2. Hur skapar vi större elevengagemang och bra gruppdynamik via nätet? Digitala lärmiljöer kan idag bli interaktiva, kollaborativa arenor för lärande. Under workshopen får du testa några kollaborativa verktyg som du kan använda i din undervisning. Alastair Creelman, Specialist e-lärande
Presentation

Pass 5
Lokal: Myskoxen 2
Digital vägledning – en spännande utmaning. Vad ska jag tänka på när jag väljer E-verktyg? 
Vilka vägledningsärenden passar bäst för de olika mötessätten? Vad krävs av din skola/organisation för att börja med Evägledning? Vilka målgrupper når jag med Evägledning? Hur påverkas vägledningsprocessen? Vi testar några digitala verktyg, Chatt, videomöten, Mind map och film, onlinebokning, för att börja besvara dessa frågor. Lars Hugsén, Studie- och yrkesvägledare. 
Presentation
Se workshopen här

Pass 6
Tillgänglig utbildning med digitala möjligheter 
Inledningsvis får du en presentation av vilket stöd du som arbetar i skolan kan få från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Föreläsningen fokuserar på det pedagogiska sammanhangets betydelse för ett framgångsrikt digitalt lärande, tillgängliga lärmiljöer, ledning och stimulans samt extra anpassningar kopplat till digitala möjligheter. Du får även konkreta tips på hur du kan använda digitala verktyg tex talsyntes, tal till text och ökad läsbarhet. Lisa Stenman och Ann-Louise Eriksson, Rådgivare SPSM 
Presentation

Pass 7
Fjärrundervisning ur ett ledarskaps- och organisatoriskt perspektiv  
Hur skapar vi en organisation som stöder arbetet med fjärrundervisning? Fjärrundervisning ur ett ledarskaps- och organisatoriskt perspektiv. Praktiska erfarenheter blandat med vad forskningen säger inom detta område. Petter Lundberg, Verksamhetschef Mediacenter 

Pass 8
LearningApps och Quizlet 
Prova att utforma digitala övningar i LearningApps och Quizlet. Passar för språkundervisning, men också begreppsinlärning oavsett ämne. Anna Lundquist, Förstelärare fjärrundervisning i moderna språk 

Pass 9
Hälsosamt inträde i arbetslivet – Medicinsk SYV 
Exempel från verkligheten, där unga ställs inför val av yrkesbana i relation till sin hälsa. Hur kan medicinsk SYV hjälpa ungdomar att göra väl underbyggda val och kunna fatta väl övervägda beslut om sin framtid? Ingrid Liljelind, Yrkes- och miljöhygieniker, Helen Bertilsson är miljösköterska och Gunilla Dahlgren är belastningsergonom. 

Pass 10 
Fjärrundervisningens förutsättningar – Pedagogisk Digital Kompetens?  
Denna workshop inleds med en kort introduktion av begreppet Pedagogisk Digital Kompetens (PDK), som sedan används i diskussioner om fjärrundervisningens förutsättningar vid den egna enheten. J Ola Lindberg, Professor, Jörgen From, Docent Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Presentation 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial