Ändringarna i skollagen runt studiehandledning

Redan den 1 augusti i år förstärks nyanlända elevers rätt studiehandledning på modersmålet. På högstadiet ska dessa elever få en individuell studieplan inom två månader från skolstart som beskriver hur de ska bli gymnasiebehöriga. Nyanlända elever ska också kunna få en anpassad timplan där de ämnen som krävs för behörighet prioriteras.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial