Symposium

Mediacenter deltog på ett symposium lunch till lunch om fjärrundervisning och hybridundervisning på Umeå universitet. Stort tack till pedagogiska institutionen för ett fantastiskt program och väl anordnade dagar.

Förutom intressanta samtal tillsammans med representanter från Södra Lapplands gymnasieförbund, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun fick vi besöka Humlab och Learning lab

Tack vare vårt gemensamma arbete i ULF-projektet har vår samverkan levt vidare.

Att skapa långsiktiga och personoberoende samverkansprocesser – så går det till!

Den nationella försöksverksamheten kring praktiknära skolforskning har pågått mellan 2017–2021. Sedan försöksverksamhetens start 2017 har skolhuvudmännen i Region 10 genom Mediacenter på Region Västerbotten och Pedagogiska institutionen på Umeå Universitet samverkat och skapat goda förutsättningar för ett långsiktigt, hållbart och utvecklande samarbete.

26 oktober arrangerade Umeå universitet ett lunchseminarium där vi tillsammans fick möjligheten att presentera vårt arbete.

Medverkande;
Peter Hjelm, Strateg näringsliv och utbildning. IT-pedagog Mediacenter. Regional utveckling, Region Västerbotten
Linda Rudolfsson, Strateg näringsliv och utbildning. IT-pedagog Mediacenter. Regional utveckling, Region Västerbotten
Jörgen From, docent, Pedagogiska institutionen
Fanny Pettersson, docent, Pedagogiska institutionen

Om ULF
Inom det nationella regeringsuppdraget ULF (Ubildning, Lärande, Forskning) verkar Umeå universitet tillsammans med skolhuvudmän för att långsiktigt stärka forskningssamverkan mellan förskola/skola och universitet.
Läs mer, forskningsprojektet om fjärrundervisning

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial