Var med och ”klipp bandet” till DigiLis resurssida för fjärr- och distansundervisning!

2019–2022 deltog åtta huvudmän och forskare i FoU-programmet, Digitala lärmiljöer. ”Likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (DigiLi)”. Syftet var att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling och genom det stärka skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet och i förlängningen bidra till en mer likvärdig utbildning.

Läs mer här

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial