Besök av finska kommunförbundet

Magnus Rönnholms klassrum för fjärrlektioner kostar 15 000 euro – nu ska Finland bli bättre på distans – Inrikes – svenska.yle.fi

Vår möte med det finska kommunförbundet var både givande och lärorikt. De besökte oss på Region Västerbotten för att utforska vårt arbete med fjärrundervisningens utveckling i länet. Det var fantastiskt att dela erfarenheter och idéer. En medföljande journalist från YLE skrev en spännande och engagerande artikel om vårt samarbete, vilket bidrog till att sprida kunskapen ytterligare.

Ny förordning om gruppstorlek vid fjärrundervisning:

Från 1 augusti 2022 finns föreskrifter och allmänna råd för elevgruppernas storlek vid fjärrundervisning. I dessa anges ett antal faktorer som ska beaktas vid bedömningen av lämplig gruppstorlek. Här finns en beskrivning av faktorerna och exempel att utgå ifrån när du ska sätta samman grupper.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/gruppstorlek-vid-fjarrundervisning?fbclid=IwAR3woL5pqIbMQrM500ZexhEjrbwi-wChRiDCbzy96L-jD4Unz2HJqLI3apA

Så ska alla elever få rätt till behöriga lärare

Alla barn och unga ska ha rätt till likvärdig utbildning. Men ofta saknas förutsättningarna för att anställa behöriga lärare, och störst är problemen i inlandskommunerna. Fjärrundervisning har blivit ett sätt att garantera alla elevers rätt till kvalificerad undervisning och möjligheter att läsa exempelvis språk.
Gäster:
Peter Hjelm och Linda Rudolfsson, IT-pedagoger på MediaCenter, Region Västerbotten
Anna Lundqvist, förstelärare i fjärrundervisning
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial