Kompetenscentrum för flerspråkighet satsar på fjärrundervisning

I mars 2014 fick Enheten för modersmål (Idag Kompetenscentrum för flerspråkighet) i uppdrag av För- och grundskolenämnden att utveckla fjärrundervisning. Länk till sammanträdesprotokollet

För att även i framtiden kunna erbjuda modersmålsundervisning för kommunens elever, oavsett skolans geografiska läge och på ett hållbart sätt, har vi påbörjat arbetet med att utveckla fjärrundervisning. Förutom den pedagogiska vinsten att elever får möjlighet att läsa modersmål och utveckla sitt språk tillsammans med andra elever, ser vi en vinst i att modersmålslärarens tid för resor minskar. Lärarens tid kan således nyttjas till mer undervisning istället.

Ett konkret exempel på hur det ser ut idag
Lärare X  undervisar elev Y i modersmål en gång i veckan, lektionen är 40 min. Eleven går på en skola i ytterområdet och är ensam om att tala det språket på skolan. Lösningen är enskild undervisning och att läraren åker buss till och från skolan. Fyrtio minuter undervisning tar fyra timmar av pedagogens arbetstid i anspråk.

Fjärrundervisningen är hösten 2015 alldeles i sin linda. Just nu är fokus på utbildning i Adobe Connect, samverkan och hinderlösning med rektorer i ytterområden samt att pedagogiskt tänka hur undervisningen på ett kreativt sätt anpassas från klassrumsundervisning till fjärrundervisning.

I projektgruppen för fjärrundervisning ingår Jennifer Hedström, chef, Kompetenscentrum för flerspråkighet, Peter Hjelm, utvecklingsledare, Kompetenscentrum för flerspråkighet och ett antal modersmålslärare och rektorer. En annan viktig person i projektet är Hanna Outakoski, forskare vid Språkinstitutionen, Umeå universitet, med lång erfarenhet av fjärrundervisning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial