Lyckat seminarium – Fjärrundervisning på Grand Hotel

På initiativ från skolcheferna i Region8 genomfördes 24 januari ett seminarium om Fjärrundervisning i samband med Västerbotten på Grand Hotell. Syftet med seminariet var att lyfta fram möjligheterna med Fjärrundervisning och behoven av att utveckla och sprida denna undervisningsform och metod. Både i och mellan kommunerna i Region 8 och Västerbotten men också nationellt.

Tobias Thomson inledde seminariet med att förklara förutsättningarna för kommunerna i Region 8 och hur fjärrundervisning för regionens kommuner och många andra huvudmän är en fråga om likvärdighet, tillgänglighet till utbildning samt undervisning av behöriga lärare.

Peter Hjelm från Centrum för flerspråkighet, Umeå kommun berättade om den stora, och numera etablerade verksamheten, med modersmålsundervisning via fjärr. Peter berättade om utmaningar under uppbyggnaden och hur pedagogik och teknik på olika sätt utvecklats. Idag kan man se hur mer tid kan läggas på undervisning istället för resande samt hur språkundervisningen utvecklats då eleverna får ingå i större sammanhang.

Peter Hjelms breda erfarenheter inom Fjärrundervisning har betytt mycket, inte bara för Umeå utan också för kommunerna i Region 8 där han bidragit med viktiga kunskaper.

Magnus Rönnholm, Luspengymnasiet Storuman och Beate Bosak, Umeå kommun visade på exempel från sin undervisning. Magnus förevisade en kort lektion i fysik tillsammans med sina gymnasieelever elever som var med live medan Beate visade filmer och exempel från sin undervisning i tyska i grundskolan. Tillsammans gav dom en inspirerande inblick i hur fjärrundervisning kan se ut och hur det kan anpassas utifrån exempelvis målgrupp och ämne.

Jörgen Frohm från pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet redovisade resultat från helt ny forskning om fjärrundervisning och blickade också in i framtiden där gränserna mellan när- och fjärrundervisning suddats ut. Jörgen som tydligt kunde visa hur fjärrundervisningen generellt höll hög kvalitet och dessutom bidrog till att utveckla digitaliseringen i skolan.

Frågorna haglade över Peter, Magnus, Beate och Jörgen och deltagarna bidrog samtliga till intressanta diskussioner om pedagogik, lagstiftning, kommunsamarbete, lärarbrist och sverige sett ur en internationellt perspektiv.

Seminariet anordnades av Region 8 i samarbete med Region Västerbotten och MediaCenter Västerbotten.

Länkar:
Här hittar du Peter Hjelms och Beate Bosaks presentation
Här hittar du Jörgen Froms presentation
Med anledning av seminariet hade SKL publicerat en debattartikel i SVD.

Deltagare:
Utbildningsdepartementet
Skolverket
Skolinspektionen
SPSM
SKL
Lärarförbundet
Umeå Universitet
AV Media Kalmar län
Värmdö kommun
Lapplands kommunalförbund
Region Jämtland
Region Västerbotten
MediaCenter Västerbotten
Lycksele kommun
Sorsele kommun
Storumans kommun
Malå kommun
Umeå kommun

Inspiration till onlineundervisning

Trettio deltagare har haft förmånen att vara på två kursdagar i Umeå. Två dagar med intressanta och lärorika workshops om fjärrundervisning och hur vi gör fjärrundervisning ännu bättre. Erfarna  fjärrlärare och en del som ännu inte kommit igång, delar erfarenheter och tankar för att få nya insikter av avd som krävs för att bli en duktig onlinelärare.

Mediacenter och Region Västerbotten stod som arrangör. Medverkade gjorde även Peter Hjelm från Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå, Umeå universitet och Pedagogiska institutionen, Thomas Holmgren, Jörgen Frohm och Fanny Pettersson, med inspel från deras arbete med distansundervisning och specifik forskning runt fjärrundervisning.
Alla deltagare fick också jobba med uppdraget att skapa en bra inledning på en onlinelektion. Några av deltagarna är på gång att starta med fjärr och andra är redan aktiva fjärrlärare.

Modersmålslärare Skellefteå
Vad behöver en fjärrlärare kunna?
Moderna språk Lycksele
Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå

Hur fångar man elevernas uppmärksamhet?
Och hur är man tydlig med vad eleverna ska göra under lektionen?
Vilket webbverktyg kan jag behöva använda för ändamålet?
Fem minuter fick deltagarna till förfogande när de skulle redovisa sitt arbete och alla jobbade intensivt med att skapa lektionsplaneringar och testa webbverktyg. Viktiga diskussioner om för och nackdelar med arbetssätt samt erfarenhetsutbyten gjorde att flera uttrycke en aha-upplevelse över nya insikter.

Flera grupper testade nya sätt för onlinearbete och andra visade hur de redan jobbar med sina elever online. Länklistan  som skapades under kursen blev lång och för den som vill läsa och själv testa, varsågod klicka här.

Är tacksam för att jag fick vara med som en av kursledarna och jag hoppas att vi får tillfällen att erbjuda fler utbildningar på samma tema. Detta är bara början.

Elisabeth Lindström, samordnare fjärrundervisning, Skellefteå kommun
elisabeth.j.lindstrom@skelleftea.se

 

Ordlek

För att träna nya ord kan man behöva aktivera hela kroppen.
Istället för att bara härma ord eller skriva ord så lägger man till en rörelse till varje nytt ord. Till exempel ordet hoppa, visa med en rörelse samtidigt som man säger ordet på det språk som man ska träna på. I bilden syns några exempel på svenska och franska ord. Lämpligt att öva fyra ord i taget, som en ramsa, med en rörelse till varje ord. Bilderna är hämtade från bildstod.se
och finns här Ordlek.