Ökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning

17 juni, mitt under pågående pandemi, klubbade riksdagen äntligen propositionen Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad. Det här är ett historiskt beslut som kommer att leda till en förändrad eller åtminstone vidgad syn på hur vi ser på utbildning och undervisning. Elevers rätt till utbildning av legitimerad lärare oavsett bostadsort, skolor i glesbygd med sviktande elevunderlag behöver inte innebära nedläggning, nya dörrar öppnas upp för arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro eller elever med funktionsvariation, ja listan kan göras lång på nya möjligheter.

Lärarbristen är en stor utmaning , men jag har en känsla av att möjligheten till fjärr- och distansundervisning även kan leda till att vi lyckas attrahera nya och fler sökanden till våra lärarutbildningar. Kan vi locka tillbaka avhoppade duktiga lärare genom att erbjuda flexibla och spännande lärartjänster? Kan vi behålla och locka tillbaka duktiga pedagoger som pga rörelsehinder varit tvungna att sluta nu när den digitala tekniken eliminerar långa korridorer, trappor och andra hinder?

Nu är det tid för ansvariga i Skolsverige att sätta sig vid ritbordet och skissa på planer för en lyckad implementering.
-Organisation
-Stödfunktioner med tydliga ansvarsområden
-Utbildning av pedagoger, elever och handledare
-Design av undervisning
-Tekniska förutsättningar
Osv.

Vi har inte råd att slarva bort det här!

Peter Hjelm
IT-pedagog
Mediacenter, Region Västerbotten