Fjärrundervisning – Skolans verktyg för likvärdig utbildning?

Saga Stenman skriver i sin kandidatuppsats ur ett lärarperspektiv om fjärrundervisningen möjligheter. Skolan idag står inför stora utmaningar i att erbjuda elever en likvärdig utbildning oavsett var man bor i Sverige och om fjärrundervisningen kan råda bot på det.

Läs hela rapporten: Fjärrundervisning_Saga Stenman