Försöksverksamheten med fjärrundervisning får fortsätta ett år till

Regeringen har i dag beslutat att förlänga den pågående försöksverksamheten med fjärrundervisning i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer. De skolor som i dag bedriver försöksverksamhet får därmed möjlighet att fortsätta med det till och med den 30 juni 2020.

Läs hela beslutet här.