Diplom för stärkta kunskaper i digital kompetens

Tack vare fjärrundervisning får många elever i Umeå kommun möjlighet att utveckla sitt modersmål samtidigt som de utvecklar sin digitala kompetens.
Som en påminnelse och uppmuntran till eleverna erhåller de ett diplom.

 

Tack för idén, Peter Hjelm, Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå