SRs finska kanal SisuRadio uppmärksammar diskussionen om fjärrundervisning i Sverige.

I Sverige har fjärrundervisning hittills tillämpats i begränsad utsträckning. I Finland däremot är metoden mycket vanligare. I Finland har fjärrundervisning förekommit i grundskolan i nästan tjugo år och deras skollag reglerar inte när och hur det får användas. Fjärrundervisning kan också väljas i lärarutbildningen i Finland.

SRs finska kanal SisuRadio uppmärksammar diskussionen om fjärrundervisning i Sverige och jämför med den finska situationen. Här finns den svenska versionen av inslaget, där Jörgen From, Umeå universitet, intervjuas.