Läs Skolverkets slutredovisningen av försöksverksamheten med fjärrundervisning

Skolverket har nu publicerat slutredovisningen av försöksverksamheten med fjärrundervisning. Läs hela rapporten här

r